Frågar ChatGPT

Hi, how are you today? How come you are so good at computers and programming, can you explain with about 700 words? Hello! As an AI language model, I don’t have emotions like humans, but I’m always ready to help you with any questions or concerns you might have. Regarding your question, my abilities in …

Trygghet online

I dagens digitala ålder är det allt vanligare att människor interagerar med varandra online. Detta kan vara på sociala medier, forum, e-handelsplatser och andra digitala plattformar. Men med denna ökning av online-interaktioner har också kommit oro över säkerheten och integriteten hos användarnas personuppgifter. Att vara anonym på nätet innebär att man döljer sin verkliga identitet …